STANA BARIŠIĆ 1928 – 2020

DRAGO DOKO 1943 – 2020

IVAN RAGUŽ 1931 – 2020

VINKO PAŽIN 1945 – 2020

BERNARDICA MUSA 1941 – 2020

RADMILA MATIĆ 1943 – 2020

ŠIMA BEVANDA 1933 – 2020