ANICA FALAK 1935 – 2019

ĐURE MARIĆ 1934 – 2019

SJEĆANJE: Josip Marković

SJEĆANJE: Kristina Hrkać