Ponedjeljak, listopad 14, 2019

MARA MASLAĆ 1936 – 2019

DANICA PROLETA 1940 – 2019

SABINA KATIĆ 1931-2019

JANJA LUBINA 1932 – 2019

ANTE MARIĆ 1941 – 2019

IVAN PERIĆ 1964 – 2019