MATO JOVANOVIĆ 1948 – 2019

RAFO MARKOTA 1941 – 2019

TONKA GAKIĆ 1942 – 2019

DANE PULJIĆ 1970 – 2019