Mato Antunović

0

SJEĆANJE

MATO ANTUNOVIĆ

20.8.2016. – 20.8.2022.

Kada ode na nebo netko koga voliš, jedino što želiš je da vratiš vrijeme.
Da ga zagrliš, da ga utješiš i kažeš sve ono neizgovoreno nedorečeno…!?!
Da kažeš koliko ti je stalo.

Tvoja unuka Dijana Juka sa obitelji i ostala unučad.