Božica Martić

0

SJEĆANJE
na našu dragu

BOŽICA MARTIĆ

21.11.2021. – 21.11.2023.

Samo je u Bogu mir, dušo moja. Samo je u njemu nada moja.
Tužan je ovaj dan jer podsjeća na rastanak s tobom.
Ljubav prema tebi i sjećanje na tebe ostaje živjeti u onima koji te vole.

Tvoji najmiliji: suprug Nikica, sin Ilija, kćeri Ljilja, Ružica i Ilinka, nevjesta Jagoda