Bosiljka Vego

0

SJEĆANJE
na voljenu i neprežaljenu majku i baku

BOSILJKA VEGO

30.3.2023. – 30.3.2024.

Hvala ti za dobrotu, ljubav i sreću kojom si nas uvijek nesebično darivala.
Neka te čuvaju anđeli kako si ti čuvala i pazila nas.

Tvoji najmiliji